تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه|یو بی

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه

دسته بندی: تاریخ و ادبیات
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه آماده دریافت می باشد .
تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه

توضیحات :
در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
فتحلی شاه در سال 1250 هـ.ق به منظور سركشی و جمع آوری مالیات معوقه شیراز عازم اصفهان گردید و در تاریخ 19 جمادی الاخر سال 1250 هـ.ق در سن 68 سالگی و پس از 37 سال سلطنت در اصفهان درگذشت. جنازه وی به قم منتقل و در آنجا به خاك سپرده شد.
از خصوصیات بارز وی علاقه مفرط به زن و مال و زراندوزی بود. وی بیشتر علاقه مند به عیش و عشرت بوده تا جنگجویی. پیشرفتهایی هم كه در كارهای كشوری و لشكری نصیب او گردید به طور عمده از وجود برخی از فرزندان او، از قبیل عباس میرزا و محمدعلی میرزا دولتشاه بود.
به هنگام فوت فتحعلی شاه 57 پسر، 46 دختر، 296 نوه پسری، 292 نوه دختری و 156 متعلقه منسوب به او در قید حیات بودند.
به دنبال فوت فتحعلی شاه كشمكشهای داخلی و مداخلات دولتین روسیه و انگلستان برای تعیین جانشین وی آغاز گردید. گرچه محمدمیرزا، پسر عباس میرزای نایب السلطنه و نوه فتحعلی شاه خواسته دولت روسیه از یك سو، و وصیت فتحعلی شاه از سوی دیگر جانشین شاه محسوب می شد؛ اما، مدعیانی چند از برای جانشینی وی قد علم كردند، یكی از آنان به نام ظل السلطان خود را جانشین فتحعلی شاه معرفی و خود را عادل شاه نامید. به علاوه عبدالله خان امین الدوله آخرین صدراعظم فتحعلی شاه نیز به لحاظ مخالفت با سلطنت محمدشاه، نه تنها مساعدتی برای جلوس او به تخت سلطنت نكرد، بلكه مشكلاتی نیز در سر راه حكومت وی به وجود آورد. اما، از آنجا كه محمدشاه از وجود وزیر مقتدر و سیاستمدار مبرزی همچون میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی برخوردار بود، بزودی مشكلات موجود بر سر راه حكومت وی مرتفع و زمینه برای سلطنت او مهیا گردید.
گرچه دوران صدارت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی تنها بخش كوچكی از حیات سیاسی وی را تشكیل می دهد اما مشارالیه قبل از رسیدن به صدراعظمی محمدشاه، درگیر مسائل سیاسی ایران بود، به علاوه پدر و اجداد او نه تنها در سلسله قاجاریه بلكه در سلسله های زندیه و صفویه نیز مصدر خدماتی بوده اند كه در سه قسمت ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. شرح حال قائم مقام و خانواده وی.
2. قائم مقام در زمان حیات فتحعلی شاه.
3. صدارت قائم مقام
2- الف) شرح حال قائم مقام و خانواده وی
میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی پسر میرزا عیسی فراهانی مشهور به میرزا بزرگ قائم مقام اول در سال 1913 هـ.ق در هزاوه فراهان، اراك متولد گردید. خاندان وی از اهل علم و ادب بوده و سالها به نیكی مشغول خدمتگزاری سلاطین سلسله های حاكم در ایران بوده اند. جد وی به نام میرزا حسین متخلص به وفا در 1180 هـ.ق مطابق با 1766 م وارد خدمت زندیه شد. میرزا حسین دو برادر به نامهای محمدحسن و میرزاعلی داشت. وی به ترتیب در زمان حكومت صادق خان زند(95-1193 هـ.ق)، جعفرخان زند(1203-1200 هـ.ق) و لطفعلی خان زند(1290-1203 هـ.ق) مقام وزارت داشت و پس از انقراض سلسله زندیه به دست آقا محمد خان قاجار، حاضر به خدمت در دستگاه قاجارها شد. بعد از چندی درخواست رفتن به عتبات را كرد و برادرزاده خود میرزا بزرگ(قائم مقام اول) را به جای خود در خدمت قاجارها گذاشت و با برادر خود محمدحسن به عتبات رفت.
در سال 1213 هـ.ق فتحعلی شاه، عباس میرزا را كه فرزند بزرگ او بود، در سن 11 سالگی به ولیعهدی و نیابت سلطنت انتخاب و او را با وزارت میرزا عیسی قائم مقام و سپهسالاری نظام الدوله راهی آذربایجان نمود. چندی از این انتخاب نگذشته بود كه در اثر درایت و كاردانی میرزا عیسی اوضاع آذربایجان و مناطق خوی و سلماس نظم و انضباط خاصی پیدا كرد كه موجب رضایت فتحعلی شاه قرار گرفت.
بنا به نوشته رضاقلی خان هدایت در كتاب روضه الصفای ناصری، میرزا عیسی در ولایت آذربایجان نظمی نهاد كه مافوق آن متصور نه و نظامی قرار داد كه منظم تر از آن در ایران سپاهی آراسته نگردید. مانند بعضی وزرا، رشوه گیر و عشوه پذیر نبودی و انجام كار خلایق را جهت صلاح دولت و رضای خالق می نمودی، هر شبی صفی در خدمتش بار داشته و كار می گذرانید و احدی بی موقع به محفلش نرفتی و سخنی بی وقت در حضرتش نگفتی.
و...

فهرست مطالب :
مقدمه 1
1. اوضاع سیاسی زمان قائم مقام فراهانی 2
2. شرح حال قائم مقام و خانواده ی وی 3
3. اصلاحات نظامی قائم مقام فراهانی 5
4. میرزا ابوالقاسم قائم مقام در زمان فتحعلی شاه 7
5. صدارت قائم مقام 12
6. علل بركناری قائم مقام 17
منابع 23

  • تحقیق اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران

  • دانلود تحقیق با موضوع اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران، در قالب Word و در 42 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : وضع اقتصادي و اجتماعي ايران تشابهي با كشور هاي متح