پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان|یو بی

پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان

دسته بندی: پروپوزال
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان آماده دریافت می باشد .
پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان

دانلود پروپوزال روانشناسی ،
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته روانشناسی، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.


فهرست مطالب :
عنوان پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و ...در ادامه به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:
بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)

سالیان متمادی است که بشر به شیوه های مختلف مواد مخدر را به امر کاستن از آلام خویش و یا تغییر دادن حالات هشیاری خود مورد استفاده قرار داده است (دیویسون ، نیل ، 2001). در واقع امروزه وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن به صورت یک معضل شخصی، اجتماعی و بهداشتی در آمده است که در کشور های مختلف منابع انسانی و سرمایه های ملی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد(زمستانی یامچی، سهرابی و برجعلی، 1390). اعتیاد از آسیب های جدی فردی و اجتماعی است و نه تنها بر روی زندگی فرد معتاد تاثیر دارد بلکه اطرافیان و بستگان وی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. واکنش اعضای خانواده نسبت به فرد معتاد به خصوص با تاثیر پذیری از ویژگی های شخصیتی و کیفیت روابط درونی خانواده به ویژه با همسر فرد معتاد، می تواند آینده روابط زوجین را دچار بحران های عمیق نماید (محمدی، 1384). در چنین شرایطی همسران افراد معتاد، امید به زندگی خود را از دست می دهند، بهزیستی روانی آنها دستخوش اغتشاشات می شود، مناسبات اجتماعی و کیفیت زندگی آنها مختل می شود و خلاصه اینکه غم، اندوه، احساس تنهایی، شرم و عدم امنیت روانی بر سیطره ی زندگی آنها استیلا می یابد (هالفورد، 2001؛ ترجمه تبریزی، کاردانی و جعفری، 1384).
امید یکی از پایه های اصولی قدرت و توازن روانی است که مشخص کننده دستاوردهای زندگی است. امید، توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است. امید با نیروی نافذ خود، سیستم فعالیت را تحریک می کند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای تازه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در نتیجه امید، انسان را به تلاش و کوشش وا داشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می کند و امید یکی از نشانه های سلامت روان است(رابینسون، 1983؛ به نقل از پاشا و امینی، 1389).
از نظر اسنایدر (2000) امید حالت انگیزشی مثبتی است که مبتنی بر حس پایوری و راه یابی است و محصول تعامل فرد با محیط است؛ به سخن دیگر، امید عبارت است از: ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیر هایی به سمت اهداف مطلوب و تصور داشتن انگیزه برای حرکت در این مسیرها. اسنایدر و همکاران (2006) در تعریف دیگری، امید را مجموعه ای ذهنی می دانند که مبتنی بر حس متقابل اراده و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف است.
از طرف دیگر، هنگامی که همسران افراد معتاد از اعتیاد همسران آگاهی می یابند کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد (هالفورد، 2001؛ ترجمه تبریزی و همکاران، 1384). مصرف مواد توسط یک فرد خانواده، تاثیر عمیقی بر رفتار و دیگر لایه های زندگی وی و اطافیان می گذارد، مثلاً رفتار موادجویانه، عصبانیت، احساس طرد و ناتوانی باعث احساس گناه و افسردگی در همسر می شود و از نظر بسیاری از کلینیسین ها شیوع اختلال های سوماتیک مثل کولیت و غیر در خانواده افراد معتاد بیشتر است(سادوک و سادوک ، 2007).
کیفیت زندگی به تامین سلامتی و شادکامی در افراد و بهرمندی آنها از یک زندگی سالم کمک می کند. کیفیت زندگی مفهومی است که در سه دهه گذشته، تلاش های زیادی برای تعریف و اندازه گیری عینی آن انجام شده است (هاگرتی و همکاران، 2001). اما با وجود پژوهش های گسترده ای که در زمینه کیفیت زندگی انجام شده است هنوز تعریف واحد و مورد توافق همگان درباره کیفیت زندگی ارائه نشده است. برخی از محققان کیفیت زندگی را با رویکرد عینی تعریف کرده اند و موارد آشکار و مرتبط با معیارهای زندگی از جمله سلامت جسمانی، شرایط شخصی، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی را با کیفیت زندگی معادل دانسته اند (لیو ، 2006). در مقابل این رویکرد، رویکرد ذهنی وجود دارد که کیفیت زندگی را مترادف با شادی یا رضایت فرد در نظر می گیرد و بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تاکید دارد (لیو، 2006). بین دو رویکرد عینی و ذهنی رویکرد جدیدی به نام کل نگر وجود دارد که نظریه پردازان آن معتقد هستند کیفیت زندگی همانند خود زندگی، مفهوم پیچیده و چند بعدی است و در بررسی آن هر دو مولفه عینی و ذهنی را در نظر می گیرند (مالکینا-پیخ و پیخ ، 2008). در حال حاضر کیفیت زندگی یکی از نگرانی های عمده سیاستمداران و متخصصان علم پیشگیری است و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سلامت در تحقیقات شناخته شده به کار می رود(حسینیان، قاسم زاده و نیکنام، 1390).
علاوه بر اعتیاد همسران بر تعهد به زندگی در همسران افراد معتاد نیز تاثیر می گذارد. تعهد به زندگی زناشویی، قویترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (موسکو ، 2009). واژه تعهد و پایبندی به معنای تصمیمی عقلانی است که مستلزم مقید بودن فرد به اعمال خاصی می باشد و یا حالتی دال بر وابستگی عاطفی یا عقلانی بر ایده الی می باشد (گود، بی تا، ترجمه داورپناه، 1384). تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی، خوشی و ناخوشی، و تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایه ی قصد و نیت می باشد (مک کانی ، 1999). آدام و جونز تعهد زناشویی را بر مبنای سه اصل ضایت زناشویی، احساس وظیفه جهت ادامه دادن به رابطه و و حشت از پیامدهای ناگوار پایان دادن به ازدواج دانسته اند (موسکو، 2009). بر همین اساس کاپینوس و جانسون (2003) سه نوع تعهد زناشویی را مشخص کردند: 1-تعهد به همسر (فداکاری)، که به معنای تمایل فرد برای باقی ماندن در رابطه است و سه عامل در آن دخیل است: افراد موجود در رابطه، جذب رابطه شدن و هویت زوج ها. 2- تعهد اخلاقی (تعهد به ازدواج)، عملی است که فرد اخلاقاً متعهد می شود به رابطه ادامه دهد و شامل اعتقاد به این ارزش ها است: عمل به قول خود، پاسداشت ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی و حفظ ازدواج به عنوان یک مسئولیت مقدس. 3- تعهد اجباری (حس در دام افتادن)، که به معنای ادامه دادن اجباری به ازدواج به خاطر وضعیت فرزندان، مسایل مالی و ... است.
بدون تعهد رابطه، سطحی، ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود (تبعه امامی، 1382). تحقیقات نشان می دهد زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسیده اند و رفتاری دوسوگرایانه دارند در ازدواج و در رابطه با دیگران دچار مشکل می شوند و غالباً نتیجه ی امر بی وفایی خواهد بود (کالهون ، 2004؛ انجلیس، بی تا؛ ترجمه ابراهیمی، 1384).
بنابراین همان طور که گفته شد اعتیاد بر جنبه های مختلف زندگی افراد معتاد و خانواده های آنها تاثیر می گذارد، برای حل این معضل و یا درمان این بیماری و کاهش تاثیرات آن تلاش های گسترده ای صورت گرفته است. براساس رویکرد و یا تخصصی که درمانگران دارند این شیوه متفاوت بوده است و گسترده وسیعی از درمان های دارویی و درمان های روان شناختی را شامل می شود (ارسیا، خوش دل، امن الهی و اکبرزاده، 1389). یکی از شیوه هایی که در مورد درمان اعتیاد به کار گرفته شده است، استفاده از گروه های خود یاری معتادان گمنام (NA) بوده است. انجمن معتادان گمنام یکی از انجمن های خود یاری است که به شیوه مرحله بندی شده تحت عنوان برنامه دوازده قدمی راهکارهایی را برای درمان اعتیاد ارایه کرده است و بر پایه کمک یک معتاد دیگر استوار است (انجمن معتادان گمنام، 1383).
در کنار انجمن معتادان گمنام، انجمن دیگری تشکیل شده که اعضای آن را خانواده معتادان تشکیل می دهند و پایه و اساس آن کمک، همیاری و درک یکدیگر به منظور بهبودی است. این گروه با به کار گیری تماس دائمی و نزدیک اعضایی که درد حضور یک معتاد را در خانواده حس کرده اند به یکدیگر می آموزند که چگونه از بیماری خانوادگی اعتیاد در امان باشند و با فراز و نشیب زندگی روبرو شوند. خانواده یک معتاد معمولاً با او درگیری دارد (حداد رحمانی، 1390). برنامه ی این گروه یک برنامه مذهبی نیست، بلکه یک راه زندگی معنوی را نشان می دهد (ساختار خدماتی گروه های خانواده ی نارانان، 1386). تحقیقات نشان می دهند که در طول زمان های جنگ و کشمکش، حفظ یک ارتباط معنوی با هویت فرهنگی مشکلات سلامت روحی را کم کرده و بهبود روانی را افزایش می دهد(کنز ، 2009).
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه تفاوتی بین امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام که در جلسات نارانان شرکت می کنند و زنان خانواده های معمولی که در جلسات نارانان شرکت نمی کنند در شهر بندر خمیر وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت
امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها، چه به مواد مجاز وچه غیر مجاز، به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است. آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو، حاکی از افزایش فزاینده مصرف مواد در سطح جهان است. بر هیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد می کند و در نهایت به انحطاط می کشاند. این مشکل امروز آنچنان خود نمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملا مصون نگه دارد (باوی، 1388).
اعتیاد یکی از چهار بحران جهان است که گردش مالی آن بیش از 1600 میلیارد دلار در سال است. این پدیده ای است که حداقل 200 میلیون شهروند جهان گرفتار آسیب های جدی آن هستند. بحران اعتیاد مثل بحران های دیگر مانند تخریب محیط زیست، فقر و قطحی، جنگ و خونریزی و ظهور بیماری های نو پدید سلامت جوامع بشری را تهدید می نماید و منجر به مشکلات و معضلات خانوادگی، فساد و جرایم و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی جامعه می شود. اهمیت موضوع اعتیاد در ایران به جهت شیوع گسترده آن در بین افراد جامعه است(پارسانیا و همکاران، 1391). گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 نشان می دهد که در دنیا 200 میلیون معتاد به انواع مواد افیونی وجود دارد و متاسفانه همین گزارش ذکر می کند که بالاترین شیوع اعتیاد با 8/2 درصد در ایران است و قزاقستان با 3/2 درصد و روسیه با 1/2 درصد در رتبه های بعدی جای دارند(عسگری، امینی، نادری و روزبهانی، 1387).
در حال حاضر اختلال های مصرف مواد و پیامد های ناخوشایند ناشی از آن یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می آید (دالی و مارلات ، 2005). اختلال های مصرف مواد یکی از عواملی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب اختلال در نظم و امنیت جامعه شده (ورنان کلمن ؛ ترجمه میر فخرایی، 1387)؛ و هم از بعد شخصی و هم از بعد اجتماعی تاثیر عمیقی بر حوزه های حقوقی، اجتماعی، زیستی و مالی در جهان به جا گذاشته است. علاوه بر میلیون ها نفر دیگر نیز به طور غیر مستقیم تاثیر می گذارد (جنکینز ، 2009).
مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق بوده است:
-نیاز به مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام شرکت کننده در جلسات و زنان خانواده های معمولی که در جلسات نارانان شرکت نمی کنند ؛
- درک روابط این سازه ها، می تواند نقش مهمی در طرح های آموزشی و مداخلات مرتبط با خانواده های افراد معتاد داشته باشد.
-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛
-ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران خصوصاً خانواده درمانگران فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای بهبود سلامت روان همسران افراد معتاد در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در دانشگاهها، کلنیک ها و غیره قرار گیرد. لذا مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام که در جلسات نارانان شرکت می کنند و زنان خانواده های معمولی که در جلسات نارانان شرکت نمی کنند در شهر بندر خمیر ضرورت پیدا نمود. ...
توضیحات پروپوزال :
- این پروپوزال کاملا استاندارد می باشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
فرمت فایل : Word قابل ویرایش

  • پروپوزال رشته روانشناسی کودکان

  • پروپوزال روانشناسی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته روانشناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و استاندا

  • پروپوزال رشته روانشناسی گرایش بالینی

  • پروپوزال روانشناسی بالینی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته روانشناسی بالینی، می‌ باشد که طبق ا