تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي|یو بی

تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

دسته بندی: حقوق
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آماده دریافت می باشد .
تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

مقدمه:
ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:
«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.


فهرست مطالب:
مقدمه
الف) جنايات عليه بشريت
ب) سؤالات اصلي تحقيق
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق
د) روش و نوع تحقيق
و) اهداف تحقيق
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
الف) در صلح بين المللي
ب) در سطح داخلي
1) محاكمات
2) قانونگذاري
3) رويه قضايي
4) نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي
ب) عنصر سياسي
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
1) واژه هر
2) واژه غير نظاميان
3) واژه جمعيت
4) واژه جهت دار
د) عنصر تبعيض آميز بودن
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
1- قتل
2- قلع و قمع
3- شكنجه
4- آزاو اذيت
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد
1- به بردگي گرفتن
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
3- حبس كردن
4- تعرضات جنسي
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص
6- جنايت تبعيض نژادي
ج) ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهيت قواعد آمره
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :56

  • پاورپوینت صندوق بين المللي پول

  • صندوق بین المللی پول pdf,مقاله صندوق بین المللی پول pdf,,صندوق بین المللی پول پاورپوینت,جایگاه ایران در صندوق بین المللی پول,,کتاب صندوق بین المللی پول,دانلود رایگان پاورپوینت صندوق بین المللی ,پول,ارکان اصلی صندوق بین المللی پول,,نماینده ایر